Dla Studenta

Informacje ogólne

Sekretariat ds. studenckich i dydaktycznych: Maria Pikul

dni i godziny pracy:   poniedziałek       9.00-15.00

                                        środa                   9.00-15.00

                                        piątek                  9.00-12.00    

w pozostałe dni i godziny proszę pisać: maria.pikul@uj.edu.pl lub dzwonić: 608 32 58 57

 

W sprawach dotyczących przedmiotów:

  • Warsztaty klinicznych umiejętności psychologicznych 
  • Psychologia lekarska

proszę kontaktować się bezpośrednio z sekretariatem Zakładu Psychologii Lekarskiej:

mgr Magdalena Noga – 12 400 12 36, m.noga@uj.edu.pl

 

Adresy mailowe dydaktyków Katedry Psychiatrii UJ

 

Spis sal dydaktycznych  

SALE dydaktyczne Katedry Psychiatrii 2021/ 2022

 

Zajęcia dowolne dla studentów III, IV i V roku kierunku lekarskiego

Zaświadczenie o odbyciu zajęć dowolnych

 

II rok – kierunek lekarski

Psychologia lekarska – semestr zimowy i letni 2021/2022

Psychologia lekarska II WL kierunek lekarski harmonogram 2021 2022 v2

 

II rokkierunek lekarsko-dentystyczny

Psychologia lekarska – semestr zimowy

Psychologia lekarska dla kierunku lekarsko dentystycznego 2021/2022 v1

 

III rok – kierunek lekarski

Psychiatria 1/3. Opis przedmiotu i warunki zaliczenia 2021/2022

 

IV rokkierunek lekarsko-dentystyczny

Podstawy psychiatrii

Podstawy psychiatrii 2021/2022 v 2

 

V rok – kierunek lekarski

Psychiatria 2/3

Psychiatria 2/3 Opis przedmiotu i warunki zaliczenia 2020/21

Potwierdzenie odrobienia nieobecności na seminarium i/lub ćwiczeniach

Grupa 13 V rok WL psychiatria 4 X – 22 X 2021 z salami

Kolejne bloki opublikowane zostaną wkrótce.

 

Warsztaty klinicznych umiejętności psychologicznych

Warsztaty klinicznych umiejętności psychologicznych 2021/2022

 

VI rok – kierunek lekarski

Psychiatria 3/3

Psychiatria 3/3 Opis przedmiotu i warunki zaliczenia 2021/2022

Katedra Psychiatrii ćwiczenia dla VI roku 2021/2022

Kolejne bloki opublikowane zostaną wkrótce.

 

Kierunek dietetyka

Psychologia ogólna – I rok studia I stopnia, semestr zimowy

Zaburzenia odżywiania o podłożu psychogennym: II rok I stopnień, semestr zimowy

Psychodietetyka: II rok, studia II stopnia, semestr zimowy

Zaburzenia łaknienia: II rok, studia II stopnia, semestr zimowy

 

O zmianach w harmonogramie na bieżąco informujemy starostów grup!

Prosimy o śledzenie zmian harmonogramów na bieżąco.

Potwierdzeniem obecności studenta na zajęciach seminaryjnych jest podpis własnoręcznie złożony na liście obecności. 

 

 

 

 

 

Wielkość fontu
Kontrast