Dla Studenta

Informacje ogólne

Sekretariat ds. studenckich i dydaktycznych: Maria Pikul

dni i godziny pracy:   wtorek         10.00-14.00

                                       środa            10.00-14.00

                                      czwartek:      10.00-12.00    

w pozostałe dni i godziny proszę pisać: maria.pikul@uj.edu.pl lub dzwonić: 608 32 58 57

 

Adresy mailowe dydaktyków Katedry Psychiatrii UJ 

 

SALE Dydaktyczne Katedry Psychiatrii

 

Zajęcia dowolne dla studentów III, IV i V roku kierunku lekarskiego

Zaświadczenie o odbyciu zajęć dowolnych

 

II rok – kierunek lekarski

Psychologia lekarska – semestr zimowy i letni 2019/2020

Psychologia lekarska 2019-2020

 

II rokkierunek lekarsko-dentystyczny

Psychologia lekarska 

Psychologia lekarska dla kierunku lekarsko-dentystycznego 2019/2020 v2

 

III rok – kierunek lekarski

Warunki zaliczenia przedmiotu Psychiatria 1

 

Psychiatria III rok, 01 grupa, 23 – 27 III 2020

Psychiatria III rok, 02 grupa, 2 – 6 III 2020

Psychiatria III rok, 03 grupa, 9 – 13 III 2020 v 3

Psychiatria III rok, 04  grupa, 23 – 29 IV 2020

Psychiatria III rok, 05 grupa, 16 – 20 III 2020

Psychiatria III rok, 06 grupa, 30 III – 3 IV 2020

Psychiatria III rok, 07 grupa, 1 – 5 VI 2020

Psychiatria III rok, 08 grupa, 6 – 15 IV 2020

Psychiatria III rok, 09 grupa, 8 – 14 V 2020 v 2

Psychiatria III rok, 10 grupa, 16 – 23 IV 2020

Psychiatria III rok, 11 grupa, 30 IV – 7  V2020

Psychiatria III rok, 12 grupa, 18 – 22 V 2020

Psychiatria III rok, 13 grupa, 24 – 28 II 2020

Psychiatria III rok, 14 grupa, 25 – 29 V 2020

 

IV rokkierunek lekarsko-dentystyczny

Podstawy psychiatrii

Podstawy psychiatrii dla kier. lek-dent. Podział godzin 2019 2020 

 

V rok – kierunek lekarski

SALE dydaktyczne Katedry Psychiatrii

Psychiatria 

Psychiatria 2/3, opis przedmiotu i warunki zaliczenia  2019/2020

Potwierdzenie odrobienia nieobecności na seminarium i/lub ćwiczeniach

 

Psychiatria V rok, 01 grupa, 23 IV – 14 V 2020

Psychiatria V rok, 02 grupa, 18 V – 5 VI 2020

Psychiatria V rok ,03  grupa, 10 I – 28 II 2020

Psychiatria V rok, 04 grupa, 2 – 20 III 2020

Psychiatria V rok, 05 grupa, 23 III – 29 V 2020 v 2

Psychiatria V rok, 06 grupa 6, 23 III – 14 V 2020

Psychiatria V rok, 07 grupa, 2 III – 22 IV 2020

Psychiatria V rok, 08 grupa, 17 I – 22 IV 20208

Psychiatria V rok, 09 grupa, 14 XI 4 XII 2019

Psychiatria V rok, 10 grupa, 5 XIII 2019 – 9 I 2020

Psychiatria V rok, 11 grupa, 1-21 X 2019, 11 v2

Psychiatria V rok, 12 grupa, 22 X – 13 XI 2019,  v4

Psychiatria V rok, 13 grupa, 14 XI – 18 XII 2019, V3

Psychiatria V rok, 14 grupa, 1 X – 5 XI 2019, v3

 

Warsztaty klinicznych umiejętności psychologicznych

Warsztaty klinicznych umiejętności psychologicznych 2019- 2020

 

VI rok 

Psychiatria 3/3

Psychiatria 3/3. Opis przedmiotu i warunki zaliczenia 2019/2020

Katedra Psychiatrii ćwiczenia dla VI roku 2019-2020 v5

 

Kierunek dietetyka

Psychologia ogólna – I rok studia I stopnia, semestr zimowy

Psychologia ogólna – sylabus

 

Psychologia ogólna-wykład

Psychologia ogólna – ćwiczenia

Psychologia ogólna – seminarium

 

Zaburzenia odżywiania o podłożu psychogennym: II rok I stopnień, semestr zimowy

Zaburzenia odżywiania o podłożu psychogennym– sylabus

Zaburzenia odżywiania o podłożu psychogennym – wykład

Zaburzenia odżywiania o podłożu psychogennym – seminaria

Zaburzenia odżywiania o podłożu psychogennym – ćwiczenia

Psychodietetyka : II rok, studia II stopnia, semestr zimowy

Fakultet: Psychodietetyka z treningiem umiejętności interpersonalnych– sylabus

Fakultet: Psychodietetyka z treningiem umiejętności interpersonalnych – lista niezbędnych informacji

Psychologia kliniczna i zaburzenia łaknienia: II rok, studia II stopnia, semestr zimowy

Psychologia kliniczna z zaburzeniami łaknienia – iinformacje o przedmiocie

Psychologia kliniczna i zaburzenia łaknienia  – sylabus

Psychologia kliniczna i  zaburzenia łaknienia – wykłady 

Psychologia kliniczna i zaburzenia łaknienia – seminaria i ćwiczenia

 

 

 

 

 

 

Wielkość fontu
Kontrast