Dla Studenta

Informacje ogólne

Sekretariat ds. studenckich i dydaktycznych: Maria Pikul

dni i godziny pracy:   wtorek         10.00-14.00

                                       środa            10.00-14.00

                                      czwartek:      10.00-12.00    

w pozostałe dni i godziny proszę pisać: maria.pikul@uj.edu.pl lub dzwonić: 608 32 58 57

 

W sprawach dotyczących przedmiotów:

-warsztaty klinicznych umiejętności psychologicznych 

-psychologia lekarska

uprzejmie proszę kontaktować się bezpośrednio z sekretariatem Zakładu Psychologii Lekarskiej:

mgr Magdalena Noga – 12 400 12 36, m.noga@uj.edu.pl

 

Adresy mailowe dydaktyków Katedry Psychiatrii UJ

 

SALE dydaktyczne Katedry Psychiatrii v4 – spis sal w trakcie aktualizacji

 

Zajęcia dowolne dla studentów III, IV i V roku kierunku lekarskiego

Zaświadczenie o odbyciu zajęć dowolnych

 

II rok – kierunek lekarski

Psychologia lekarska – semestr zimowy i letni 2020/2021

Psychologia lekarska dla kierunku lekarskiego 2020/2021

 

II rokkierunek lekarsko-dentystyczny

Psychologia lekarska – semestr zimowy

 Psychologia lekarska dla kierunku lekarsko-dentystycznego 2020/2021

 

III rok – kierunek lekarski

Psychiatria 1 3. Opis przedmiotu i warunki zaliczenia 2020 2021

Uprzejmie prosimy starostów poszczególnych grup o utworzenie zespołów na MS Teams, zgodnie z harmonogramem podanym na naszej stronie internetowej.

 

IV rokkierunek lekarsko-dentystyczny

Podstawy psychiatrii

Podstawy psychiatrii – kierunek lek-dent 2020 2021 v2

 

V rok – kierunek lekarski

Psychiatria 2/3

Psychiatria 2 3 Opis przedmiotu i warunki zaliczenia 2020/21

Potwierdzenie odrobienia nieobecności na seminarium i/lub ćwiczeniach

Grupa 13 data 1X 21X Vr WL psychiatria 2020 2021 v3

Grupa 11 data 22 X 12 XI 2020 Vr WL Psychiatria 2020 2021

Grupa 14 data 22 X 12 XI 2020 Vr WL Psychiatria 2020 2021

Grupa 9 data 13XI 3XII 2020 Vr WL Psychiatria 2020 2021

Grupa 10 data 13XI 3XII2020 Vr WL Psychiatria 2020 2021

Grupa 12 data 4 XII2020 5I2021 Vr WL Psychiatria 2020 2021 v4

Grupa 6 data 7 I 3 III 2021 Vr WL Psychiatria 2020 2021 v7

O zmianach w harmonogramie na bieżąco informujemy starostów grup!

Uprzejmie prosimy starostów poszczególnych grup o utworzenie zespołów na MS Teams, zgodnie z harmonogramem podanym na naszej stronie internetowej.

 

Warsztaty klinicznych umiejętności psychologicznych

Warsztaty klinicznych umiejętności psychologicznych 2020/2021 v2

 

VI rok – kierunek lekarski

Psychiatria 3/3

Psychiatria 3 3 Opis przedmiotu i warunki zaliczenia 2020/2021

Katedra Psychiatrii ćwiczenia dla VI roku 2020/2021 v7

 

Kierunek dietetyka

Psychologia ogólna – I rok studia I stopnia, semestr zimowy

Zaburzenia odżywiania o podłożu psychogennym: II rok I stopnień, semestr zimowy

Psychodietetyka: II rok, studia II stopnia, semestr zimowy

Zaburzenia łaknienia: II rok, studia II stopnia, semestr zimowy

 

 

 

 

 

 

 

Wielkość fontu
Kontrast