Dla Studenta

Informacje ogólne

Sekretariat ds. studenckich i dydaktycznych:

Marzena Szlachta

marzena.szlachta@uj.edu.pl lub dzwonić 12 424-87-00

dni pracy: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek w godzinach 9.00-13.00 

 

W sprawach dotyczących przedmiotów:

  • Warsztaty klinicznych umiejętności psychologicznych 
  • Psychologia lekarska

proszę kontaktować się bezpośrednio z sekretariatem Zakładu Psychologii Lekarskiej:

mgr Magdalena Noga – 12 400 12 36, m.noga@uj.edu.pl

 

Adresy mailowe dydaktyków Katedry Psychiatrii UJ

 

DYŻURY DLA STUDENTÓW

Dyżury dla studentów Katedra Psychiatrii UJ CM – Klinika Psychiatrii Dorosłych, Zakład Zaburzeń Afektywnych, Zakład Psychologii Lekarskiej, Pracownia Seksuologii, Ośrodek Psychiatrii Środowiskowej i Badań nad Psychozami, Zakład Terapii Rodzin i Psychosomatyki

Katedra Psychiatrii – Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

 

Spis sal dydaktycznych 

SALE dydaktyczne Katedry Psychiatrii 2022/2023

Zajęcia dowolne dla studentów III, IV, V i VI roku kierunku lekarskiego

Zaświadczenie o odbyciu zajęć dowolnych

Wzór podania o przyjęcie na zajęcia dowolne do Kliniki Psychiatrii Dorosłych

Wzór podania o przyjęcie na zajęcia dowolne w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

Podania o przyjęcie na zajęcia dowolne proszę przesyłać ze stosownym wyprzedzeniem.

 

II rok – kierunek lekarski

Psychologia lekarska – semestr zimowy i letni 2022/2023

Rok II Harmonogram tematyczny kierunku lekarskiego w roku akademickim 2022 2023 v2

 

 

II rokkierunek lekarsko-dentystyczny

Psychologia lekarska – semestr zimowy 2022/2023

Rok II PSYCHOLOGIA LEKARSKA kierunek lekarsko dentystyczny 2022/2023

 

III rok – kierunek lekarski

Psychiatria 1/3  Rok III Opis przedmiotu i warunki zaliczenia 2022/2023

Potwierdzenie odrobienia nieobecności na seminarium i/lub ćwiczeniach

III rok psychiatria 13 grupa 27 II 3 III 2023 zmiana nr 2

III rok psychiatria 2 grupa 6III – 10III 2023

III rok psychiatria 3 grupa 13III 17III 2023

III rok psychiatria 5 grupa 20III 24III 2023 v2

III rok psychiatria 1 grupa 27 III 31 III 2023 v2

III rok psychiatria 6 grupa 3 IV 13IV 2023

III rok psychiatria 8 grupa 14 IV 20 IV 2023

III rok psychiatria 10 grupa 21IV 27IV 2023 v2

III rok psychiatria 4 grupa 28 IV 9 V 2023 v2

III rok psychiatria 11 grupa 10 V 14 V 2023

III rok psychiatria 9 grupa 17 V 24 V 2023 nr 2

III rok psychiatria 12 grupa 21 IV 27 IV 2023

III rok psychiatria 14 grupa 1 VI 7 VI 2023

III rok psychiatria 7 grupa 9 VI 15 VI 2023

 

IV rokkierunek lekarsko-dentystyczny

Podstawy psychiatrii

2022 2023 kierunek lekarsko-dentystyczny podstawy psychiatrii nr 2

 

V rok – kierunek lekarski

Potwierdzeniem obecności studenta na zajęciach seminaryjnych jest podpis własnoręcznie złożony na liście obecności. 

Psychiatria 2/3

Psychiatria 2/3 rok V Opis przedmiotu i warunki zaliczenia 2022/2023

Potwierdzenie odrobienia nieobecności na seminarium i/lub ćwiczeniach

Grupa 13 V rok WL psychiatria 3X -21X 2022 nst

Grupa 11 rok V psychiatria 24X-15XI 2022

Grupa 14 rok V psychiatria 24X 15XI 2022 nst 

Grupa 9 rok V psychiatria 16XI -6XII 2022

Grupa 10 rok V psychiatria 16XI-6XII 2022

Grupa 12 rok V psychiatria 7XII-5 I 2023

Grupa 6 rok V psychiatria 9 I-3III 2023

Grupa 7 rok V psychiatria 6III 24III 2023 zmiana nr 2

Grupa 3 rok V psychiatria 27III 20IV 2023

Grupa 4 rok V psychiatria 27III 20IV 2023

Grupa 5 rok V psychiatria 21 IV 15V 2023

Grupa 1 rok V psychiatria 28IV 24V 2023 v2

Grupa 2 rok V psychiatria 24V 15VI 2023

Grupa 8 rok V psychiatria 24V 15VI 2023

 

Warsztaty klinicznych umiejętności psychologicznych

Rok V kierunek lekarski WARSZTATY KLINICZNYCH UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOLOGICZNYCH 2022/2023

 

VI rok – kierunek lekarski

Psychiatria 3/3

Psychiatria 3-3 Opis przedmiotu i warunki zaliczenia 2022/2023

Katedra Psychiatrii ćwiczenia dla VI roku 2022 2023 plan v6

ZAJĘCIA DOWOLNE Psychiatria VI rok 2022/2023

 

Kierunek dietetyka 2022/2023

Zajęcia z Psychologii ogólnej dla studentów I roku studiów licencjackich na kierunku Dietetyka – ćwiczenia grupa 1 – odbędą się 3 października (poniedziałek) o godz. 8:00 pod adresem ul. Kopernika 21A, sala Delta (026) na poziomie -1, Katedra Psychiatrii UJ CM.

Informacje dotyczące miejsca kolejnych zajęć ćwiczeniowych i seminaryjnych z psychologii zostaną podane w pierwszym tygodniu października. 

Dietetyka, 1 rok, Psychologia ogólna – sale zajęciowe

Dietetyka, 2 rok, Zaburzenia odżywiania o podłożu psychogennym – sale zajęciowe