Dla Studenta

SZANOWNI PAŃSTWO!!! 

UPRZEJMIE PROSIMY O ŚLEDZENIE ZMIAN W HARMONOGRAMACH NA BIEŻĄCO.

 

Informacje ogólne

Sekretariat ds. studenckich i dydaktycznych: Maria Pikul

dni i godziny pracy:   wtorek        10.00-14.00

                                        środa            10.00-14.00

                                        czwartek     10.00-12.00    

w pozostałe dni i godziny proszę pisać: maria.pikul@uj.edu.pl lub dzwonić: 608 32 58 57

 

W sprawach dotyczących przedmiotów:

-warsztaty klinicznych umiejętności psychologicznych 

-psychologia lekarska

uprzejmie proszę kontaktować się bezpośrednio z sekretariatem Zakładu Psychologii Lekarskiej:

mgr Magdalena Noga – 12 400 12 36, m.noga@uj.edu.pl

 

Adresy mailowe dydaktyków Katedry Psychiatrii UJ

 

Spis sal dydaktycznych

SALE dydaktyczne Katedry Psychiatrii 1 PO ZMIANACH v3

 

Zajęcia dowolne dla studentów III, IV i V roku kierunku lekarskiego

Zaświadczenie o odbyciu zajęć dowolnych

 

II rok – kierunek lekarski

Psychologia lekarska – semestr letni 2020/2021

Informacja o miejscu odbywania zajęć z psychologii lekarskiej

Psychologia lekarska II rok kierunek lekarski 2020/2021 SEMESTR LETNI

 

II rokkierunek lekarsko-dentystyczny

Psychologia lekarska – semestr zimowy

 Psychologia lekarska dla kierunku lekarsko-dentystycznego 2020/2021

 

III rok – kierunek lekarski

Psychiatria 1 3. Opis przedmiotu i warunki zaliczenia 2020 2021

Grupa 13 rok III psychiatria data 25 II – 3 III 21 v11

Grupa 2 rok III psychiatria data 4 III – 10 III 21 v10

Grupa 3 rok III psychiatria data 11 III – 17 III 21 v7

Grupa 5 rok III psychiatria data 18 III – 24 III 21 v9

Grupa 1 rok III psychiatria data 25 III – 31 IIII 21 v10

Grupa 6 rok III psychiatria data 7 IV – 13 IV 21 v9

Grupa 8 rok III psychiatria data 14 IV 20 IV 21 v7

Grupa 10 rok III psychiatria data 21 IV – 27 IV 21 v9

Grupa 4 rok III psychiatria data 28 IV 5 V 21 v9

Grupa 11 rok III psychiatria data 6 V – 12 V 21 v10

Grupa 9 rok III psychiatria data 13 V – 19 V 21 v8

Grupa 12 rok III psychiatria data 20 V – 27 V 21 v9

Grupa 14 rok III psychiatria data 28 V – 4 VI 21 v9

Grupa 7 rok III psychiatria data 7 VI 11 VI 21 v10

Prosimy o śledzenie zmian na bieżąco (możliwe są zmiany formy zajęć dydaktycznych!)

Potwierdzeniem obecności studenta na zajęciach seminaryjnych jest podpis własnoręcznie złożony na liście obecności. 

Od 1 marca 2021 r. seminaria dla III roku odbywają się w formie stacjonarnej.

 

IV rokkierunek lekarsko-dentystyczny

Podstawy psychiatrii

Podstawy psychiatrii – kierunek lek-dent 2020 2021 v2

 

V rok – kierunek lekarski

Psychiatria 2/3

Psychiatria 2 3 Opis przedmiotu i warunki zaliczenia 2020/21

Potwierdzenie odrobienia nieobecności na seminarium i/lub ćwiczeniach

Grupa 13 data 1X 21X Vr WL psychiatria 2020 2021 v3

Grupa 11 data 22 X 12 XI 2020 Vr WL Psychiatria 2020 2021

Grupa 14 data 22 X 12 XI 2020 Vr WL Psychiatria 2020 2021

Grupa 9 data 13XI 3XII 2020 Vr WL Psychiatria 2020 2021

Grupa 10 data 13XI 3XII2020 Vr WL Psychiatria 2020 2021

Grupa 12 data 4 XII2020 5I2021 Vr WL Psychiatria 2020 2021 v4

Grupa 6 data 7 I – 3 III 2021 Vr WL Psychiatria 2020 2021 v7

Grupa 7 data 4 III – 24 III 2021 Vr WL Psychiatria 2020 2021 v5

Grupa 3 data 25 III – 20 IV 2021 Vr WL Psychiatria 2020 2021 v6

Grupa 4 data 25 III – 24 IV 2021 Vr WL Psychiatria 2020 2021 v8 – uwaga – zmiany sal!

Grupa 5 data 21 IV – 12 V 2021 Vr WL Psychiatria 2020 2021 v7

Grupa 1 data 28 IV – 12 V 2021 Vr WL Psychiatria 2020 2021 v6

Grupa 2 data 20 V 11 VI 2021 Vr WL Psychiatria 2020 2021 v8 (zmiana!)

Grupa 8 data 20 V – 11 VI 2021 Vr WL Psychiatria 2020 2021 v6

Prosimy o śledzenie zmian na bieżąco (możliwe są zmiany sal!)

O zmianach w harmonogramie na bieżąco informujemy starostów grup!

Uprzejmie prosimy starostów poszczególnych grup o utworzenie zespołów na MS Teams, zgodnie z harmonogramem podanym na naszej stronie internetowej, nazwa zespołu powinna zawierać nr grupy oraz rok studiów (prosimy także o każdorazowe dołączanie Pani Marii Pikul oraz Aleksandry Michalskiej do zespołów ze względów administracyjnych)

 

Warsztaty klinicznych umiejętności psychologicznych

Warsztaty klinicznych umiejętności psychologicznych 2020/2021 v2

 

VI rok – kierunek lekarski

Psychiatria 3/3

Psychiatria 3 3 Opis przedmiotu i warunki zaliczenia 2020/2021

Katedra Psychiatrii cwiczenia dla VI roku 2020 2021 v9 SEMESTR I

Katedra Psychiatrii cwiczenia dla VI roku 2020 2021 v10 SEMESTR II

 

Kierunek dietetyka

Psychologia ogólna – I rok studia I stopnia, semestr zimowy

Zaburzenia odżywiania o podłożu psychogennym: II rok I stopnień, semestr zimowy

Psychodietetyka: II rok, studia II stopnia, semestr zimowy

Zaburzenia łaknienia: II rok, studia II stopnia, semestr zimowy

 

 

 

 

 

 

 

Wielkość fontu
Kontrast