Dla Studenta

Uprzejmie informujemy, że zajęcia w Katedrze Psychiatrii dla VI roku odbywają się w niezmienionej, stacjonarnej formie.

Zajęcia dowolne i fakultatywne – według ustaleń z Prowadzącymi.

Informacje ogólne

Sekretariat ds. studenckich i dydaktycznych: Maria Pikul

dni i godziny pracy:   poniedziałek       9.00-15.00

                                        środa                   9.00-15.00

                                        piątek                  9.00-12.00    

w pozostałe dni i godziny proszę pisać: maria.pikul@uj.edu.pl lub dzwonić: 608 32 58 57

 

W sprawach dotyczących przedmiotów:

  • Warsztaty klinicznych umiejętności psychologicznych 
  • Psychologia lekarska

proszę kontaktować się bezpośrednio z sekretariatem Zakładu Psychologii Lekarskiej:

mgr Magdalena Noga – 12 400 12 36, m.noga@uj.edu.pl

 

Adresy mailowe dydaktyków Katedry Psychiatrii UJ

 

DYŻURY DLA STUDENTÓW

Dyżury pracowników Katedry Psychiatrii (KPD, ZZA, ZPL, PS, OPŚiPnP, ZTRiP)

Dyżury pracowników Katedry Psychiatrii – pracownie dziecięco-młodzieżowe 

 

Spis sal dydaktycznych  

SALE dydaktyczne Katedry Psychiatrii 2021/ 2022

 

Zajęcia dowolne dla studentów III, IV i V roku kierunku lekarskiego

Zaświadczenie o odbyciu zajęć dowolnych

wzór podania o zaj.dowolne KPD

wzór podania o zaj.dowolne KPiPDiM

Podania o przyjęcie na zajęcia dowolne proszę przesyłać ze stosownym wyprzedzeniem.

 

II rok – kierunek lekarski

Psychologia lekarska – semestr zimowy i letni 2021/2022

Psychologia lekarska II WL kierunek lekarski harmonogram 2021 2022 v2

 

II rokkierunek lekarsko-dentystyczny

Psychologia lekarska – semestr zimowy

Psychologia lekarska dla kierunku lekarsko dentystycznego 2021/2022 v1

 

III rok – kierunek lekarski

Psychiatria 1/3. Opis przedmiotu i warunki zaliczenia 2021/2022

 

IV rokkierunek lekarsko-dentystyczny

Podstawy psychiatrii

Podstawy psychiatrii 2021/2022 v 2

 

V rok – kierunek lekarski

Psychiatria 2/3

Psychiatria 2/3 Opis przedmiotu i warunki zaliczenia 2020/21

Potwierdzenie odrobienia nieobecności na seminarium i/lub ćwiczeniach

Grupa 13 V rok WL psychiatria 4 X – 22 X 2021

Grupa 11 rok V psychiatria 25 X – 17 XI 2021 v3

Grupa 14 rok V psychiatria 25 X – 17 XI 2021 v3

Grupa 9 rok V psychiatria 18 XI – 8 XII 2021

Grupa 10 rok V psychiatria 18 XI – 8 XII 2021

Grupa 12 rok V psychiatria 9 XII –  10 I 2022 v2

Grupa 6 rok V psychiatria 11 I – 3 III 2022 v2

Grupa 7 rok V psychiatria 4 III – 24 III 2022

Grupa 3 rok V psychiatria 25 III – 14 IV 2022

Grupa 4 rok V psychiatria 25 III – 14 IV 2022

Grupa 5 rok V psychiatria 20 IV –  12 V 2022

Grupa 1 rok V psychiatria 27 IV – 19 V 2022

Grupa 2 rok V psychiatria 23 V – 10 VI 2022

Grupa 8 rok V psychiatria 23 V – 10 VI 2022

 

Warsztaty klinicznych umiejętności psychologicznych

Warsztaty klinicznych umiejętności psychologicznych 2021/2022

 

VI rok – kierunek lekarski

Psychiatria 3/3

Psychiatria 3/3 Opis przedmiotu i warunki zaliczenia 2021/2022

Katedra Psychiatrii cwiczenia dla VI roku 2021 2022 v9

 

Kierunek dietetyka 2021/2022

Harmonogram zajęć z dietetyki w tygodniu 6 – 10 grudnia 2021

I rok studia licencjackie Psychologia ogólna

II rok studia licencjackie Zaburzenia odżywiania o podłożu psychogennym

II rok studia magisterskie Psychologia kliniczna z zaburzeniami łaknienia

 

O zmianach w harmonogramie na bieżąco informujemy starostów grup!

Potwierdzeniem obecności studenta na zajęciach seminaryjnych jest podpis własnoręcznie złożony na liście obecności. 

 

 

 

 

 

Wielkość fontu
Kontrast