Ośrodek Psychiatrii Środowiskowej i Badań nad Psychozami

Andrzej Cechnicki

Tytuły i specjalizacje: prof. dr hab. n. med., specjalista psychiatra, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista psychiatrii środowiskowej.

Stanowisko/funkcje: adiunkt z habilitacją, kierownik Ośrodka Psychiatrii Środowiskowej i Badań nad Psychozami Katedry Psychiatrii UJ CM w Krakowie, Koordynator Konsorcjum – Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego im. Prof. Antoniego Kępińskiego, współtwórca i wieloletni Przewodniczący Zarządu Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i V-ce Przewodniczący Komisji ds. Reformy i Realizacji NPOZP w ZG PTP. Krajowy koordynator Programu Przeciwko Piętnie i Wykluczeniu Osób Chorujących Psychicznie we współpracy z WHO. Współtwórca i honorowy Przewodniczący Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego. Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia na rzecz realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Polsce.

Zainteresowania badawcze: badania nad prognozą, przebiegiem, wynikami leczenia i procesami zdrowienia w schizofrenii, badania nad czynnikami ryzyka wybuchu psychozy, wymiarów objawowych w szczególności syndromu negatywnego w schizofrenii i nad znaczeniem zaburzeń poznawczych w schizofrenii. Badania nad skutecznością kompleksowych programów leczenia osób przeżywających psychozę i ich rodzin, nad psychoterapią i społecznymi interwencjami w schizofrenii, jakością życia, siecią społeczną i wpływem aktywności zawodowej na funkcjonowanie społeczne osób chorujących  psychicznie oraz nad piętnem i znaczeniem innowacyjnych form edukacji o chorobie psychicznej w jego  pokonywaniu.

Zainteresowania dydaktyczne:  wykłady dla studentów kierunku lekarskiego: Schizofrenia i jej kompleksowe leczenie, Społeczny kontekst psychiatrii. WNoZ (fizjoterapia): Psychiatria środowiskowa, Podstawy psychiatrii, leczenie, rehabilitacja. Wykłady i seminaria w szkoleniu podyplomowym lekarzy specjalizujących się w psychiatrii realizowane przez Katedrę Psychiatrii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ: Psychoterapia schizofrenii w ramach podyplomowego kursu Kliniczne zastosowanie psychoterapii, Psychiatria środowiskowa” w ramach kursu  Podstawy psychiatrii. Wykłady i seminaria pt. „Psychoterapia osób z zaburzeniami psychotycznymi” w ramach kursu psychoterapii dla osób szkolących się do certyfikatu psychoterapeuty PTP.

Zainteresowania kliniczne: Tworzenie kompleksowych programów leczenia osób przeżywających psychozę i ich rodzin, psychoterapia i społeczne interwencjami w schizofrenii


Dr Piotr Błądziński – adiunkt

Lek. Elżbieta Borys –  asystent

Dr Aneta Kalisz – adiunkt

Mgr Dagmara Mętel – asystent 

Dr Andrzej Wasieczko – starszy wykładowca

Mgr Joanna Palka – sekretariat