Zakład Psychiatrii Środowiskowej

Andrzej Cechnicki

Tytuły i specjalizacje: prof. dr hab. n. med., specjalista psychiatra, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista psychiatrii środowiskowej

Stanowisko/funkcje: adiunkt z habilitacją, kierownik Zakładu Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii UJ CM w Krakowie

Koordynator Konsorcjum – Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego im. Prof. Antoniego Kępińskiego, współtwórca i wieloletni Przewodniczący Zarządu Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i V-ce Przewodniczący Komisji ds. Reformy i Realizacji NPOZP w ZG PTP. Krajowy koordynator Programu Przeciwko Piętnie i Wykluczeniu Osób Chorujących Psychicznie we współpracy z WHO. Współtwórca i honorowy Przewodniczący Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego. Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia na rzecz realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Polsce.

Zainteresowania badawcze:  Badania nad prognozą, przebiegiem, wynikami leczenia i procesami zdrowienia w schizofrenii, badania nad czynnikami ryzyka wybuchu psychozy, wymiarów objawowych w szczególności syndromu negatywnego w schizofrenii i nad znaczeniem zaburzeń poznawczych w schizofrenii. Badania nad skutecznością kompleksowych programów leczenia osób przeżywających psychozę i ich rodzin, nad psychoterapią i społecznymi interwencjami w schizofrenii , jakością życia, siecią społeczną i wpływem aktywności zawodowej na funkcjonowanie społeczne osób chorujących  psychicznie oraz nad piętnem i znaczeniem innowacyjnych form edukacji o chorobie psychicznej w jego  pokonywaniu.

Zainteresowania dydaktyczne:  wykłady dla studentów
kierunku lekarskiego:
– Schizofrenia i jej kompleksowe leczenie,
– Społeczny kontekst psychiatrii

i WNoZ (fizjoterapia):
– Psychiatria środowiskowa
– Podstawy psychiatrii, leczenie, rehabilitacja

Wykłady i seminaria w szkoleniu podyplomowym lekarzy specjalizujących się w psychiatrii realizowane przez Katedrę Psychiatrii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ:
– Psychoterapia schizofrenii w ramach podyplomowego kursu Kliniczne zastosowanie psychoterapii
– Psychiatria środowiskowa” w ramach kursu  Podstawy psychiatrii.

Prowadzę również wykłady i seminaria pt. „Psychoterapia osób z zaburzeniami psychotycznymi” w ramach kursu psychoterapii dla osób szkolących się do certyfikatu psychoterapeuty PTP.

Zainteresowania kliniczne: Tworzenie kompleksowych programów leczenia osób przeżywających psychozę i ich rodzin, psychoterapia i społeczne interwencjami w schizofrenii


 

Piotr Błądziński

Tytuły i specjalizacje: dr n. med., specjalista psychiatra, psychoterapeuta.

Stanowisko/funkcje: adiunkt

Zainteresowania badawcze i dydaktyczne:  Wgląd  i współpraca w leczeniu u osób z diagnozą schizofrenii. Subiektywne przeżywanie kontaktu z opieką psychiatryczną, szczególnie w sytuacji przyjęcia do oddziału psychiatrycznego. Wykłady pt. „medycyna dla psychologów” w ramach kursu psychoterapii dla osób szkolących się do certyfikatu psychoterapeuty PTP.

Zainteresowania kliniczne: Interwencje rehabilitacyjne w programie leczenia psychoz. Psychoterapia osób z przewlekłymi zaburzeniami psychotycznymi.


Aneta Kalisz

Tytuły i specjalizacje: dr n. med., specjalista psychiatra, trener i terapeuta psychodramy, specjalista psychiatrii środowiskowej

Stanowisko/funkcje: adiunkt, kierownik Oddziału Dziennego Leczenia Psychoz Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Zainteresowania badawcze i dydaktyczne:  objawy negatywne i deficytowe w schizofrenii, różnice w czynnikach rokowniczych między mężczyznami i kobietami chorującymi na schizofrenię, skuteczność interwencji terapeutycznych w ramach oddziału dziennego

Zainteresowania kliniczne: psychoterapia i rehabilitacja osób po kryzysach psychotycznych, psychiatria środowiskowa, znaczenie relacji terapeutycznej i procesu grupowego w terapii psychodynamicznej, psychodrama, psychoanaliza

 

 Dagmara Mętel

Tytuły i specjalizacje: mgr psychologii, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym

Stanowisko/funkcje: asystent naukowy

Zainteresowania badawcze i dydaktyczne:  stany ryzyka rozwoju psychozy, odporność psychiczna, związki traumy z zaburzeniami psychotycznymi, style przywiązania w psychozie, podejście transdiagnostyczne w psychiatrii

Zainteresowania kliniczne: psychoterapia indywidualna osób po kryzysach psychotycznych, psychiatria środowiskowa, terapia narracyjna, psychoanaliza

Artur Daren

Tytuły i specjalizacje: mgr, psycholog

Stanowisko/Funkcje: samodzielny referent naukowo-techniczny

Zainteresowania badawcze i dydaktyczne:  metodologia, prowadzenie i analiza wyników badań,  funkcjonowanie poznawcze i jego związki z nasileniem objawów psychopatologicznych u pacjentów chorujących na psychozy schizofreniczne, poczucie humoru w schizofrenii


 

 

 

Wielkość fontu
Kontrast