Zakład Terapii Rodzin i Psychosomatyki


Tytuły i specjalizacje: dr n. med., specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta SN i SNTR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor aplikant SN i SNTR PTP.

Stanowisko/Funkcje:  kierownik Zakładu Terapii Rodzin i Psychosomatyki. Członek zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Przewodniczący Krakowskiej Rady Ochrony Zdrowia Psychicznego, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Psychiatrii. Przewodniczący Rady Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku”. Redaktor Naczelny Kwartalnika “Psychoterapia”.

Zainteresowania badawcze i dydaktyczne: badania systemowego uwarunkowania zaburzeń somatycznych. Badania procesu psychoterapii rodzin i par. Nauczanie psychiatrii oraz psychoterapii rodzin i par.

Zainteresowania kliniczne: psychosomatyka w kontekście systemu rodzinnego, zaburzenia osobowości, systemowa terapia rodzin, terapia par, indywidualna terapia psychodynamiczna. 


Tytuły i specjalizacje: dr n. hum., psycholog, etnolog, specjalista psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka SN PTP.  

Stanowisko/Funkcje:  adiunkt w Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki.

Zainteresowania badawcze i dydaktyczne:  jakościowe badania procesu terapii rodzin i par przy użyciu metodologii teorii ugruntowanej i analizy konwersacyjnej. Aplikacja teorii więzi i koncepcji mentalizacji do diagnozy i terapii osób dorosłych. Badania uwarunkowań przeżywania żałoby w rodzinie i w parze z perspektywy kulturowej: rytuały przejścia,  teorii więzi i mentalizacji. Jakościowe badania procesu terapii pary w trakcie przeżywania żałoby.

Zainteresowania kliniczne: patologiczna żałoba, zaburzenia osobowości, systemowa terapia rodzin, terapia par, indywidualna terapia psychoanalityczna.

 

Employment

Family Therapy and Psychosomatics Department, Medical College, Jagiellonian University
Assistant Professor: October 2010 – until now.
bernadetta.janusz@uj.edu.pl, +48 12 4248750, Kopernika 21 A, 31-501 Kraków.

 

Academic Qualifications

1997: MA psychology, Jagiellonian University (dissertation: Control exercised in families with a schizophrenic adult child) .
2001: MA ethnology, Jagiellonian University (dissertation: Rituals of birth, initiation into adulthood and death in the light of contemporary threats.)
2009 PhD: cultural anthropology, Jagiellonian university (dissertation: Qualitative analysis of the process of life course in the context of anthropological theories of rites.)

 

Clinical competencies
Certificate in psychotherapy (systemic, psychoanalytic approach), Polish Psychiatric Association (2003).
Specialization in clinical psychology (2010);
Supervisor of psychotherapy (2010);

 

Research competencies
2005-2010: working in the interdisciplinary qualitative research team (Institute of Sociology: Lódź and Jagiellonian University Kraków), developing skills in Grounded Theory Methodology.

2013: Reflective Functioning Training on the Adult Attachment Interview, Anna Freud Centre, London, passing reliability test as AAI Reflective Function Coder.
May 2017 – until now: regular conversation analysis workshops in Helsinki and Kraków lead by Anssi Peräkylä and Jörg Bergmann.
Taught courses

  • personality disorders„ Jagiellonian University Medical College, 2012-2020
  • family and couple therapy, Accredited Courses of Polish Psychiatric Society;
  • grieving, „Jagiellonian University Medical College, 2010-2020
  • cultural competence in medicine; „Jagiellonian University Medical College, Medical School for Foreigners. 2012-2020

 

Participation in research projects:

  • The first consultation in family and couple therapy; main processes. The statutory project of Medical College, The principal investigator Bernadetta Janusz.
  • The functioning of parents after the death of the child: previous losses and mentalization capacities as factors influencing the course of grieving, The principal investigator Bernadetta Janusz.
  • Personality Disorder in Social Interaction: A study on Couples Therapy The project of the University of Helsinki, The principal investigator Anssi Peräkylä. www.helsinki.fi › researchgroups › narcissism-face-and-social-interaction

 

Co-supervisor for doctoral dissertations:
Karolina Dejko Wańczyk: Doctoral dissertation: Analiza związków pomiędzy uwarunkowaniami zdolności regulacji emocjonalnej matki a funkcjonowaniem psychospołecznym dziecka. 2017, Medical College, Jagiellonian University.

Joanna Jurek: Fizyczne przejawy podtrzymywania więzi ze zmarłym dzieckiem. Badania jakościowe. 2020, Medical College, Jagiellonian University.

 

Publications

Journal Papers

Bernadetta Janusz, Karolina Dejko-Wańczyk, Svenja Taubner: Mentalizing in Parents after Traumatic Loss. Analysis of Couple Counseling. The American Journal of Family Therapy. Published online: 31 Dec 2019.doi.org/10.1080/01926187.2019.1695235.
Karolina Dejko – Wańczyk, Bernadetta Janusz, Barbara Józefik: Understanding the Externalizing Behavior of School-Age Boys: The Role of a Mother’s Mentalization and Attachment. Journal of Child and Family Studies, September 2019, DOI: 10.1007/s10826-019-01543-0.

Bernadetta Janusz, Martyna Chwal-Błasińska, Karina Michałowska, Mariusz Furgał, Jakub Bobrzyński, Bogdan Barbaro, de, Marcin Siwek, Dominika Dudek.: Does the family “need” depression? A pilot study of family consultations. Psychiatr. Pol. 2018 : Vol. 52, nr 3, s. 573-583.

Bernadetta Janusz, Barbara Józefik, Anssi Peräkylä. Gender-related Issues in Couple Therapists’ Internal Voices and Interactional Practices. Aust. N. Z. j. Fam. Ther.2018 : In press.

Bernadetta Janusz, Maciej Walkiewicz.The Rites of Passage Framework as a Matrix of Transgression Processes in the Life Course.J. Adult Dev. 2018 : Vol. 25, nr 3, s. 151-159.

Swetlana Mroz, Barbara Bętkowska-Korpała, Krzysztof Gierowski, Małgorzata Kolpa, Bernadetta Janusz. Marital relations of patients with myocardial infarction from the spouses’ perspective. Arch. Psychiatr. Psychother. 2017 : Vol. 19, nr 4, s. 42-50.

Bernadetta Janusz, Maciej Walkiewicz. Parents’ needs for physician-parent communication in the face of life-threatening illness : qualitative analysis. Med. Paliatywna Prakt. 2017 : T. 11, nr 4, s. 138-146.

Barbara Józefik, Bernardetta Janusz. Recognizing the importance of sex and gender among Polish psychotherapists. Psychoterapia. 2017, nr 3, s. 15-30.

Bartosz Zalewski, Bernadetta Janusz, Maciej Walkiewicz. Phenomena connected with autobiographical memory during genogram session on the course of family therapy. Psychoterapia. 2017, nr 4, s. 67-79.

Bernadetta Janusz. Anticipatory loss: transformation of a bond with a close one in a situation of incurable illness. Med. Paliatywna Prakt.2016 : T. 10, nr 3, s. 119-125.

Karolina Dejko, Bernadetta Janusz, Bartosz Treger. Characteristics of mentalization patterns in parents of children with difficulties in realizing developmental objectives of the latency stage – qualitative analysis results. Psych. Pol. 2016 : Vol. 50, nr 3, s. 597-606.

Mariusz Furgał, Bernadetta Janusz. The experience of the impasse in the therapy of the couples of persons with primary defense mechanisms domination. Between helplessness and a chance for the change and development. Psychoterapia, 2016, nr 2, s. 57-67.

Iwona Kinga Czechowicz-Drewniak, Bernadetta Janusz, Barbara Bętkowska-Korpała.
Strategies for dealing with a mother who is struggling with leukemia – a case study over a three-year period. Psychoonkologia. 2016 : T. 20, nr 1, s. 47-56.

Martyna Chwal, Joanna Jurek, Bernadetta Janusz, Bogdan Barbaro, de. Drop-out in the systemic therapy from the family’s perspective. Arch. Psychiatr. Psychother.2014 : Vol. 16, nr 2, s. 43-49.

Karolina Sikora, Bernadetta Janusz. Maternal bond with cardiosurgically treated infant. Qualitative analysis of mother’s narratives. Med. Wieku Rozw. 2014 : T. 18, nr 4, s. 439-446.

Joanna Jurek, Bernadetta Janusz, Martyna Chwal, Bogdan Barbaro, de. Premature termination in couple therapy as a part of therapeutic process. Cross case analysis. Arch. Psychiatr. Psychother. 2014 : Vol. 16, nr 2, s. 51-59.

Mariusz Furgał, Bernadetta Janusz, Jakub Bobrzyński. O możliwości użycia przeciwprzeniesienia w terapii par. Psychoterapia 2013, nr 2, s. 29-44.

Bernadetta Janusz, Lucyna Drożdżowicz. Śmierć i żałoba w rodzinie. Praca terapeutyczna.
Psychoterapia 2013, nr 2, s. 45-54.

Bernadetta Janusz, Lucyna Drożdżowicz.The influence of unreconciled grief in the family on the functioning and development of a child. Psychiatr. Pol. 2013 : T. 47, nr 5, s. 865-873.

Barbara Józefik, Bernadetta Janusz, Bogdan Barbaro, de. The concept of the “dialogical self” in psychotherapy – theoretical assumptions.Psychiatr. Pol.2012 : T. 46, nr 5, s. 857-865.

Bernadetta Janusz, Barbara Józefik, Bogdan Barbaro, de. The concept of “dialogical self” and its’ application for psychotherapy and especially for family therapy. Psychiatr. Pol.
Szczegóły: 2012 : T. 46, nr 5, s. 867-875.

Joanna Jurek, Martyna Chwal, Bernadetta Janusz, Bogdan Barbaro, de. Context of decisions on the deceased relative’s organ donation. Research review. Psychoterapia
2011, nr 4, s. 51-64.

Bernadetta Janusz, Jakub Bobrzyński, Mariusz Furgał, Bogdan Barbaro, de, Katarzyna Gdowska.The need of qualitative research in psychiatry. Psychiatr. Pol. 2010 : T. 44, nr 1, s. 5-11.

Bogdan Barbaro, de, Lucyna Drożdżowicz, Bernadetta Janusz, Katarzyna Gdowska, Edyta Dembińska, Ilona Kołbik, Mariusz Furgał. Multi-couple reflecting team : preliminary report. J. Marital Fam. Ther. 2008 : Vol. 34, nr 3, s. 287-297.

Bogdan Barbaro, de, Lucyna Drożdżowicz, Bernadetta Janusz, Katarzyna Gdowska.
Terapia małżeńska : “szukanie dobrych słów”. Psychoterapia, 2004 : nr 4, s. 29-36.

Bogdan Barbaro, de, Lucyna Drożdżowicz, Bernadetta Janusz, Mariusz Furgał, Katarzyna Gdowska, Piotr Czyż, Ilona Kołbik. Czy terapia z nakazu sądowego ma sens? Psychoterapia 2003 : nr 4, s. 35-45.

 

Book Chapters

Bernadetta Janusz: Psychoterapia indywidualna a psychoterapia pary w leczeniu problemów seksuologicznych. [Individual and couple therapy. Treatment of sexual problems]W: Seksualność i problemy seksualne z perspektywy psychodynamicznej. red. Lidia Cierpiałkowska, Izabela Turbaczewska-Brakoniecka, Jarosław Groth, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. s. 157-174.

Bernadetta Janusz, Emilia Jadwiga Sitek. Żałoba za życia.[The grief before death] W: Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności. 4, T-Ż. redakcja naukowa Adam A. Zych. Katowice : Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae – Skarb Śląski, 2017 s. 302-305

Bernadetta Janusz Czym jest dążenie do odczuwania “kontaktu fizycznego” z osobą zmarłą? Trwanie i przekształcanie więzi w procesie żałoby. [The need for physical connection to the deceased. The continuation and the transformation of bond in the course of grieving] co] W: Problematyka umierania i śmierci w perspektywie medyczno-kulturowej. Red. Jan Hartman, Marta Szabat. Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. s. 123-137.

Bernadetta Janusz. Małżeństwo z psychozą – perspektywa utraty [The marriage with psychosis. The perspective of loss ] W: Konteksty psychiatrii pod red. Bogdana de Barbaro. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014.

Bernadetta Janusz: Medyczny Wszechświat [Medical Universe] w Medycyna i Okolice. Tom I Wrocław 2006,wyd Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Wrocławski, red Bożena Płonka Syroka, Adam Paluch, Mirosław Marczyk

Bernadetta Janusz. Inicjacja kobiety w kulturach słowiańskich. [Female initiations in slavic cultures].W: Terapia rodzin a perspektywa feministyczna / pod red. Barbary Józefik i Bogdana de Barbaro. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2004.

Bernadetta Janusz.: Błaganie o rytuał. [Begging for a ritual]. W: O granicach i ich przekraczaniu / pod red. Piotra Kowalskiego i Magdaleny Sztandary ; Uniwersytet Opolski. Opole : Wydawnictwo UO, 2004, s. 55-64 :

 

Scientific editing of books

Mentalizowanie w praktyce klinicznej. [Mentalizing in Clinical Practice] Jon G. Allen, Peter Fonagy, Anthony W. Bateman ; tł. Małgorzata Cierpisz. Red. nauk. Barbara Jozefik i Bernadetta Janusz. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014.

Narracja : teoria i praktyka. Red.: Bernadetta Janusz, Katarzyna Gdowska, Bogdan de Barbaro, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008.

 

Popular science papers

Janusz B. Dotyk rodzica (The touch of the parent) Znak, maj 2016, nr 732.

Janusz B. Niewypowiedziane cierpienia (Międzypokoleniowy przekaz traumy. (Unspoken Suffering. Transgenerational transmission of trauma) Znak, maj 2015, nr 720.

Editorial Board Memberships

Psychoterapia [polish journal]- since 2018
Frontiers of Psychology, Clinical Section

 

Reviews

Psychiatria Polska (Journal)
Bernadetta Janusz (Reviewer)
Activity: Publication peer-review

Psychoterapia (Journal)
Bernadetta Janusz (Reviewer)
Activity: Publication peer-review

Przegląd Socjologii Jakościowej
Qualitative Sociology Review (Jorunal)
Bernadetta Janusz (Reviewer)
Activity: Publication peer-review
Omega-Journal of Death and Dying (Journal)
Bernadetta Janusz (Reviewer)
Activity: Publication peer-review

Journal of Traumatic Stress (Journal)
Bernadetta Janusz (Reviewer)
Activity: Publication peer-review