Zakład Terapii Rodzin i Psychosomatyki


Tytuły i specjalizacje: dr n. med., specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta SN i SNTR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor aplikant SN i SNTR PTP.

Stanowisko/Funkcje:  kierownik Zakładu Terapii Rodzin i Psychosomatyki. Członek zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Przewodniczący Krakowskiej Rady Ochrony Zdrowia Psychicznego, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Psychiatrii. Przewodniczący Rady Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku”. Redaktor Naczelny Kwartalnika „Psychoterapia”.

Zainteresowania badawcze i dydaktyczne: badania systemowego uwarunkowania zaburzeń somatycznych. Badania procesu psychoterapii rodzin i par. Nauczanie psychiatrii oraz psychoterapii rodzin i par.

Zainteresowania kliniczne: psychosomatyka w kontekście systemu rodzinnego, zaburzenia osobowości, systemowa terapia rodzin, terapia par, indywidualna terapia psychodynamiczna.