Zakład Psychologii Lekarskiej

Obszary zainteresowań badawczych

 • Relacja lekarz-pacjent
  • Psychologiczny kontekst relacji lekarz- pacjent i jego rodzina
  • zasoby osobowościowe studentów kierunku lekarskiego w procesie kształtowania ich kompetencji zawodowych
  • oczekiwania pacjentów leczonych onkologicznie wobec lekarzy
 • Psychosomatyka i neuropsychologia
 • psychosomatyczne mechanizmy w chorobach somatycznych i zaburzeniach psychicznych
 • analiza interakcji czynników bio-psycho-społecznych w kształtowaniu prozdrowotnego stylu życia
 • neuropsychologia – konsekwencje poznawczo-behawioralno-emocjonalne organicznego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, diagnoza różnicowa otępień
 • rehabilitacja neuropsychologiczna w przebiegu różnych chorób neurologicznych m.in. po udarze mózgu,
 • funkcjonowanie kognitywne oraz emocjonalne osób dorosłych z chorobami układu sercowo-naczyniowego
 • Psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych
 • znaczenie osobowości – cech i dynamicznych funkcji samoregulacji – w procesie zdro­wienia osób uzależnionych
 • zmiany w regulacji emocji u osób z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi i osobowości
 • funkcjonowanie empatii i zdolności mentalizacji u osób z zaburzeniami psychicznymi
 • Psychologia kliniczna dziecka
 • psychologiczne funkcjonowanie niemowląt leczonych kardiochirurgicznie i ich matek
 • neuropsychologiczne funkcjonowanie dzieci po operacjach neurochirurgicznych
 • postawy rodzicielskie wobec dzieci z celiakią a oczekiwania wobec lekarzy

 

Działalność dydaktyczna

 • Zajęcia z zakresu psychologii lekarskiej dla studentów medycyny;
 • Wykłady na studiach doktoranckich UJ CM
 • Szkolenia podyplomowe: w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej; dla specjalistów psychoterapii uzależnień, rezydentów i lekarzy specjalistów,
 • Kierowanie studiów podyplomowych: „Psychoonkologia w praktyce klinicznej”, „Psychogeriatria z elementami neuropsychologii” zorganizowanych w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ
 • Kierowanie projektami doktorskimi na UJ (Wydział Lekarski, Wydziale Ochrony Zdrowia, Instytut Psychologii Stosowanej)
 • Kierowanie specjalizacjami psychologów

 

 Projekty aktualnie realizowane przez członków zespołu Zakładu

 

Tytuł projektu: „Dynamika relacji małżeńskiej w procesie leczenia uzależnienia od alkoholu jednego z małżonków”

Typ projektu: działalność statutowa
Kierownik: dr hab., Barbara Bętkowska-Korpała
Zespół: Prof. dr hab. Józef Krzysztof Gierowki, dr Krzysztof Gąsior, dr Bernadetta Janusz, dr Anna Starowicz-Filip, dr Anna Pastuszak-Draxler, mgr Jolanta Ryniak
Rok: 2014-2017
Etap: analiza wyników

 

Tytuł projektu: Polska adaptacja niemieckiego kwestionariusza akceptacji emocji FrAGe (Fragebogen zur Akzeptanz von Gefühlen)

Typ projektu: działalność statutowa
Kierownik: dr n. med. Anna Pastuszak-Draxler
Zespół: Prof. dr hab. Józef Krzysztof Gierowki, dr hab., Barbara Bętkowska-Korpała, dr Mirosława Jawor
Rok: 2016-2018
Etap: zbieranie danych

 

Temat projektu: „Funkcjonowanie poznawcze dzieci po operacji guza móżdżku.

Typ projektu: działalność statutowa
Kierownik: dr Anna Starowicz-Filip
Zespół
: dr hab. n. społ. Barbara Bętkowska – Korpała, dr n. med. Anna Pastuszak-Draxler dr n. med. Katarzyna Olszewska
Rok: 2017-2019
Etap: zbieranie danych

 

Projekt badawczy: „Dynamika zmian funkcjonowania poznawczego i jakości życia u osób starszych w procesie leczenia wady serca metodą TAVI/AVR w populacji polskiej i szwedzkiej”

Typ projektu: badanie celowe
Kierownik: dr n. med. Katarzyna Olszewska
Zespół: dr n. med. Katarzyna Olszewska, dr hab. n. społ. Barbara Bętkowska – Korpała,
Rok: 2017
Etap: zgłoszony, zbieranie danych

 

Projekty doktorskie

 

Temat projektu: „Postawy rodzicielskie wobec dzieci chorujących na celiakię a oczekiwania rodziców względem lekarzy leczących ich dziecko”

Typ projektu: badania do pracy doktorskiej
Kierownik/Promotor: dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała
Zespół: mgr Anna Przenzak
Rok: 2016-2017
Etap: zbieranie danych

 

Temat projektu: „Dynamika depresyjności w przebiegu chemioterapii radykalnej i paliatywnej, a oczekiwania pacjentów względem lekarzy”

Typ projektu: badania do pracy doktorskiej
Kierownik/Promotor: dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała
Zespół: lek.med. Anna Kornaś
Rok: 2016-2017
Etap: zbieranie danych

 

Temat projektu: „Funkcjonowanie teorii umysłu, empatii i emocji moralnych u pacjentów z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej lub depresji nawracającej.”

Typ projektu: badania do pracy doktorskiej
Kierownik/Promotor: Prof.dr hab. Dominika Dudek
Zespół: mgr Roksana Epa
Rok: 2015-2018
Etap: zbieranie danych