Zakład Zaburzeń Afektywnych

Projekty aktualnie realizowane przez członków zespołu Zakładu

Tytuł projektu: „Wpływ zaburzeń chronobiologicznych i metabolicznych na obraz kliniczny i skuteczność leczenia psychotropowego fibromiaglii.”

Typ projektu: działalność statutowa
Kierownik: dr hab. n. med. Marcin Siwek
Rok: 2020-2021

 

Tytuł projektu: „Badanie parametrów głosu i mowy u pacjenta z Chorobą Afektywną Dwubiegunową typu rapid cycling w trakcie trwania i podczas zmiany faz chorobowych – analiza przypadku.”

Typ projektu: działalność statutowa
Kierownik: dr n. med Wojciech Datka
Zespół: prof. dr hab. med Dominika Dudek, dr n. med Rafał Jaeschke, dr n. med Krzysztof Styczeń

 

Temat projektu:  „Neuronalne mechanizmy objawu niewydolności konwergencji z jednostronną egzoforią do bliży w grupie pacjentów ze schizofrenią, w porównaniu z grupą pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową i grupą osób zdrowych – badanie fMRI, MRI, DTI.”

Typ projektu: badania do pracy doktorskiej, praca finansowana z programu Diamentowy Grant
Kierownik: Lek. dr n. med. Adrian Chrobak
Promotor: Prof. dr hab. Dominika Dudek
Zespół: Lek. dr n. med. Adrian Chrobak, dr n. med. Marcin Siwek, Prof. dr hab. Dominika Dudek
Rok: 2015-2018