Zakład Zaburzeń Afektywnych

Marcin Siwek

Tytuły i specjalizacje: dr hab. n. med., specjalista psychiatra.

Stanowisko/Funkcje: kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM. Zastępca Kierownika Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży oraz Kierownik I Oddziału Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Członek Komitetu Terapeutycznego SU w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. Współtwórca i Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma: „Medycyna Praktyczna. Psychiatria”.  

Inne: autor i współautor ponad 150 artykułów publikowanych w czasopismach zagranicznych i krajowych, a także wielu książek m.in.: „Dekalog leczenia depresji”; „Interakcje leków w psychiatrii”,  „Choroba Afektywna Dwubiegunowa – wyzwania terapeutyczne”; „Choroba Afektywna Dwubiegunowa – wyzwania diagnostyczne”; „Zaburzenia psychiczne w neurologii”; „Lęk w zaburzeniach psychicznych”; „Depresja – wiedzieć aby pomóc”; „Ból i depresja”.

Zainteresowania kliniczne i badawcze: leczenie depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej i zaburzeń lękowych; współwystępowanie bólu i zaburzeń psychicznych, farmakoterapia stanów opornych na leczenie, interakcje i działania niepożądane leków psychotropowych, neuropsychiatria, biologiczne podstawy chorób psychicznych, diagnostyka i leczenie fibromialgii.


Dr Wojciech Datka – adiunkt

Dr Rafał Jaeschke – asystent z dr

Dr Anna Wasik – specjalista