Zakład Terapii Rodzin i Psychosomatyki

Projekty aktualnie realizowane przez członków zespołu

Tytuł projektu: „ Zmiany przystosowania w parze, wrażliwości emocjonalnej, poziomu objawów psychopatologicznych w
przebiegu terapii par w kontekście zaburzeń więzi, zaburzeń osobowości oraz przymierza terapeutycznego.”

Typ projektu: działalność statutowa
Kierownik: dr hab. Mariusz Furgał
Rok: 2020-2021

Nauka