Dla Pacjenta

 

Serdecznie zapraszamy osoby chorujące na cukrzycę typu 1, które zmagają się z objawami zaburzeń lękowych, depresyjnych, zaburzeniami odżywiania (diabulimia, anoreksja) i zaburzeniami osobowości. W ramach Poradni Psychologicznej i Poradni Psychiatrii Dorosłych Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie działa zespół, którego celem jest opieka nad pacjentami z cukrzycą typu 1 i współtowarzyszącymi objawami zaburzeń psychicznych. Zespół działa w każdy poniedziałek pomiędzy godziną 9.00 a 13.00.

Zaburzenia lękowe, depresyjne, zaburzenia odżywiania czy osobowości dotyczą kilkunastu do kilkudziesięciu procent osób w naszym społeczeństwie. Rozwijają się w związku z szeregiem różnych przyczyn – trudnymi doświadczeniami w przeszłości, zablokowanymi emocjami i potrzebami, obawami dotyczącymi przyszłości, niskim poczuciem własnej wartości, brakiem wiary we własne możliwości i szeregiem innych czynników.

Zaburzenia psychiczne są w pełni wyleczalne, a dobrze prowadzona terapia może stać się nie tylko sposobem na odzyskanie równowagi psychicznej, ale także szansą na rozwój i wzmocnienie swoich zasobów.

W Polsce można znaleźć szereg placówek oferujących psychoterapię i leczenie psychiatryczne. Jednak w przypadku współwystępowania choroby przewlekłej jaką jest cukrzyca typu 1, leczenie zaburzeń psychicznych wymaga zastosowania technik i odpowiedniej wiedzy klinicznej, uwzględniającej także specyfikę choroby przewlekłej, zwłaszcza w przypadku psychoterapii.

W ramach Poradni Psychologicznej i Poradni Psychiatrii Dorosłych Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie działa zespół, którego celem jest opieka nad pacjentami z cukrzycą typu 1 i współtowarzyszącymi objawami zaburzeń psychicznych.

Serdecznie zapraszamy osoby chorujące na cukrzycę typu 1, które zmagają się z objawami zaburzeń lękowych, depresyjnych, zaburzeniami odżywiania (diabulimia, anoreksja), zaburzeniami osobowości. Zespół działa dla Państwa w każdy poniedziałek pomiędzy godziną 9.00 a 13.00.

Oferujemy konsultacje psychologiczne i psychiatryczne, diagnostykę oraz psychoterapię grupową.

Nasz zespół

  • dr n. med. Katarzyna Cyranka – kierownik zespołu, psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany Psychoanalityk Jungowski, adiunkt w Katedrze Psychiatrii UJ CM, starszy asystent w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie;
  • lek med. Andrzej Juryk – specjalista psychiatrii, starszy asystent w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, asystent w Katedrze Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uprawniony do prowadzenia psychoterapii pod superwizją;
  • mgr Dominika Sarna-Palacz – absolwentka psychologii stosowanej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła całościowe szkolenie uprawniające do wykonywania zawodu psychoterapeuty ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin oraz Studium Socjoterapii i Treningu interpersonalnego. W trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychologii klinicznej ze szczególnym uwzględnieniem psychologii klinicznej chorób somatycznych.
  • mgr Katarzyna Szostok – w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej i szkolenia na certyfikat psychoterapeuty, obecnie także Oddział Leczenia Zaburzeń Emocji i Nastroju)
  • lek. med. Dawid Storman –  w trakcie specjalizacji z psychiatrii i szkolenia na certyfikat psychoterapeuty 
  • mgr Teresa Żuchowicz – certyfikowany superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa – konsultant merytoryczny ds. diabetologii
  • prof. dr hab. med. Dominika Dudek – konsultant merytoryczny ds. psychiatrii

Serdecznie zapraszamy!

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerami:

664 680 001

887 133 222