Ośrodek Psychiatrii Środowiskowej i Badań nad Psychozami

Obszar zainteresowań badawczych i dydaktycznych zespołu Zakładu Psychiatrii Środowiskowej

  • Udział pacjentów chorujących psychicznie w edukacji i badaniach
  • Badanie relacji  terapeuta-pacjent
  • Badania nad piętnem i dyskryminacją osób chorujących psychicznie
  • Badania nad rolą ekspresji emocji EE w przebiegu schizofrenii
  • Badania nad wpływem hospitalizacji na współpracę w leczeniu

 

Projekty aktualnie realizowane przez członków zespołu Ośrodka

 

Tytuł projektu: Związek pomiędzy nasileniem objawów negatywnych i deficytowych a poziomem funkcjonowania społecznego i zawodowego pacjentów z diagnoza schizofrenii.

Typ projektu: działalność statutowa
Kierownik: dr hab. Andrzej Cechnicki
Zespół: dr Aneta Kalisz, dr Piotr Błądziński, dr Łukasz Cichocki, mgr Artur Daren, dr Przemysław Adamczyk
Rok: 2016
Etap: analiza danych

 

Tytuł projektu: Związek kontekstu terapeutycznego z jakością życia pacjentów z diagnozą schizofrenii paranoidalnej

Typ projektu: działalność statutowa
Kierownik: dr Łukasz Cichocki
Zespół: dr Aneta Kalisz, dr Piotr Błądziński, mgr Artur Daren, dr Przemysław Adamczyk, dr hab. Andrzej Cechnicki
Rok: 2016
Etap: analiza danych

 

Tytuł projektu: Wgląd i współpraca w leczeniu w grupie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i pracowników Zakładów Aktywizacji Zawodowej cierpiących na psychozy schizofreniczne

Typ projektu: działalność statutowa
Kierownik: dr Piotr Błądziński
Zespół: dr Aneta Kalisz, dr Łukasz Cichocki, mgr Artur Daren, dr Przemysław Adamczyk, dr hab. Andrzej Cechnicki
Rok: 2016
Etap: analiza danych

 

Tytuł projektu: Wpływ leczenia w oddziałach dziennych na nasilenie objawów negatywnych i deficytowych. Poszukiwanie nowej metodologii oceny.

Typ projektu: działalność statutowa
Kierownik: dr Aneta Kalisz
Zespół: dr Piotr Błądziński, dr Łukasz Cichocki, mgr Artur Daren, dr Przemysław Adamczyk, dr hab. Andrzej Cechnicki
Rok: 2016-2017
Etap: gromadzenie danych

 

Tytuł projektu: Wybrane aspekty funkcjonowania poznawczego i ich związki z nasileniem objawów psychopatologicznych u pacjentów oddziału dziennego cierpiących na psychozy schizofreniczne.

Typ projektu: działalność statutowa
Kierownik: mgr Artur Daren
Zespół: dr Piotr Błądziński, dr Łukasz Cichocki, dr Aneta Kalisz, dr Przemysław Adamczyk, dr hab. Andrzej Cechnicki
Rok: 2016-2017
Etap: gromadzenie danych

 

Tytuł projektu: Rola traumy w przebiegu leczenia i rehabilitacji osób ze schizofrenią

Typ projektu: działalność statutowa
Kierownik: dr hab. Andrzej Cechnicki
Zespół: dr Aneta Kalisz, dr Piotr Błądziński, dr Łukasz Cichocki, mgr Artur Daren,
Rok: 2017-2018
Etap: zgłoszony

 

Tytuł projektu: Zdrowienie pacjentów z diagnozą schizofrenii w trakcie leczenia w Dziennym Oddziale Rehabilitacyjnym

Typ projektu: działalność statutowa
Kierownik: dr Łukasz Cichocki
Zespół: dr Aneta Kalisz, dr Piotr Błądziński, mgr Artur Daren, dr hab. Andrzej Cechnicki
Rok: 2017-2018
Etap: zgłoszony

 

Tytuł projektu: Subiektywne przeżywanie sytuacji przyjęcia do oddziału psychiatrycznego z perspektywy pacjentów.

Typ projektu: działalność statutowa
Kierownik: dr Piotr Błądziński
Zespół: dr Aneta Kalisz, dr Łukasz Cichocki, mgr Artur Daren, dr hab. Andrzej Cechnicki
Rok: 2017-2018
Etap: zgłoszony

 

Tytuł projektu: Interakcja pomiędzy traumą, osobowością a funkcjami poznawczymi jako predyktor zwiększonego rozwoju psychozy w populacji osób w wieku 18 – 35 lat. Badanie prospektywne

 

Typ projektu: OPUS-11, Narodowe Centrum Nauki, projekt realizowany w konsorcjum Warszawski Uniwersytet Medyczny- Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum- Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Kierownik: dr hab. Andrzej Cechnicki
Zespół: dr Łukasz Gawęda, dr Dorota Frydecka, dr Aneta Kalisz, dr Piotr Błądziński, dr Łukasz Cichocki, mgr Artur Daren
Rok: 2017-2019
Etap: w trakcie realizacji