Klinika Psychiatrii Dorosłych

Projekty aktualnie realizowane przez członków zespołu Kliniki

 

Tytuł projektu: „Ocena czynników wpływających na występowanie zaburzeń świadomości w okresie pooperacyjnym w populacji pacjentów geriatrycznych hospitalizowanych z powodu stanów nagłych w oddziale chirurgicznym”.

Typ projektu: działalność statutowa
Kierownik: dr n. med. Wojciech Rachel
Rok: 2015
Etap: w trakcie realizacji

 

Tytuł projektu: „ Sprawność funkcjonalna osób w podeszłym wieku z zaburzeniami afektywnymi”

Typ projektu: działalność statutowa
Kierownik: prof. dr hab. Dominika Dudek
Członek zespołu: dr n. med. Wojciech Rachel
Rok: 2017
Etap: w trakcie realizacji

 

Tytuł projektu: „ Określenie roli subpopulacji limfocytów T w depresji poprzez badania proteomiczne we krwi pacjentów”

Typ projektu: NCN
Kierownik: dr Sylwia Kędracka-Krok
Członek zespołu: dr n. med. Wojciech Rachel
Rok: 2014
Etap: analiza danych

 

Tytuł projektu: „ Wykorzystanie metod lipidomicznych w diagnostyce depresji”

Typ projektu: NCN
Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski
Członek zespołu: dr n. med. Wojciech Rachel
Rok: 2014
Etap: analiza danych