Pracownia Psychologii i Psychoterapii Systemowej

Obszar zainteresowań badawczych i dydaktycznych zespołu Pracowni:

 • Prowadzenie wykładów, seminariów i ćwiczeń z Psychologii ogólnej, Zaburzeń odżywiania o podłożu psychogennym, Psychologii klinicznej z  zaburzeniami  Łaknienia
 • Prowadzenie fakultetu: Psychodietetyka z treningiem umiejętności interpersonalnych
 • Prowadzenie ćwiczeń z Psychiatrii Dzieci i Młodzieży – w języku polski oraz angielskim
 • Badanie zmian zachodzących procesie systemowej psychoterapii rodzin
 • Badanie skuteczności systemowej psychoterapii rodzin
 • Mechanizmy rozwoju zaburzeń odżywiania
 • Psychoterapia indywidualna i systemowa psychoterapia rodzin w leczeniu zaburzeń odżywiania
 • Podejście narracyjne w leczeniu zaburzeń odżywania
 • Płeć psychoterapeuty w budowaniu relacji terapeutycznej
 • Zjawiska przymierza i neutralności w systemowej psychoterapii rodzin
 • Metodologia jakościowa w badaniach procesu psychoterapii – analiza konwersacyjna, teoria ugruntowana, analiza tematyczna, analiza dyskursu
 • Badania przebiegu i skuteczności Terapii Wielorodzinnej
 • Badania z zakresu relacji rodzic-opiekun w kontekście teorii przywiązania – Obserwacja Małego Dziecka
 • Adaptacja kwestionariuszowych narzędzi badawczych

 

Projekty realizowane przez członków zespołu Pracowni:

Tytuł projektu: „Narracja matki na temat karmienia piersią. Praca z diadą opiekun-dziecko”.

Typ projektu: działalność statutowa
Kierownik: mgr Aleksandra Katarzyna Tomasiewicz
Rok: 2020-2021

 

Tytuł projektu: „Płeć jako czynnik wpływający na przebieg psychoterapii w percepcji psychoterapeutów”

Typ projektu: działalność statutowa
Kierownik:  dr hab. Barbara Józefik, prof. UJ    
Rok: 2017- 2018

 

Tytuł projektu: „Sposoby opisu rodziny w przebiegu systemowej terapii rodzin.”

Typ projektu: działalność statutowa
Kierownik: lek. mgr Feliks Matusiak
Rok: 2016 – 2017

 

Sylabusy przedmiotów dla kierunku Dietetyka

Zaburzenia odżywiania

Psychologia Kliniczna

Psychologia ogólna

Fakultet psychodietetyka

 

Sylabusy fakultetów Wydziału Lekarskiego

Fakultet posłuszne ciała