Pracownia Seksuologii

Bartosz Grabski

Tytuły i specjalizacje: dr hab. n. med., specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, FECSM (Fellow of the European Committee of Sexual Medicine), WPATH-CM (World Professional Association for Transgender Health – Certified Member), psychoterapeuta PTTPB

Stanowisko/Funkcje: Kierownik Pracowni Seksuologii Katedry Psychiatrii UJ CM, adiunkt

Zainteresowania badawcze i dydaktyczne: Dysforia i niezgodność płciowa. Zdrowie (i psychologia) LGBT/GSD. Działania publikacyjne na rzecz zwiększenia świadomości specjalistów i społeczeństwa na temat osób LGBT/GSD, ich sytuacji psychologiczno-społecznej i zdrowia. 

Zainteresowania kliniczne: Dysforia i niezgodność płciowa. Problemy zdrowotne mniejszościowych grup seksualnych i płciowych.


Mateusz Pliczko

Tytuły i specjalizacje: lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii oraz studiów podyplomowych z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej na Uniwersytecie SWPS. Absolwent studiów podyplomowych „Seksuologia kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu”.

Stanowisko/Funkcje: asystent

Zainteresowania badawcze i dydaktyczne: Dysforia i niezgodność płciowa. Stres mniejszościowy i jego wpływ na zdrowie osób LGBT/GSD. 

Zainteresowania kliniczne: Psychozy schizofreniczne, zaburzenia schizotypowe i schizoafektywne. Dysforia i niezgodność płciowa. Zaburzenia seksualne. Zakażenie HIV i jego wpływ na zdrowie psychiczne.