Pracownia Seksuologii

Bartosz Grabski

Tytuły i specjalizacje: dr n. med., specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, FECSM (Fellow of the European Committee of Sexual Medicine), psychoterapeuta PTTPB.

Stanowisko/Funkcje: kierownik Pracowni Seksuologii Katedry Psychiatrii UJ CM, adiunkt.

Zainteresowania badawcze i dydaktyczne: mniejszości seksualne i płciowe, nauczanie psychiatrii i seksuologii, a w szczególności publikacje zwiększające i kształtujące świadomość specjalistów i niespecjalistów w odniesieniu do grupy osób LGBT/GSD i ich potrzeb zdrowotnych oraz publikacje na temat podstaw pracy klinicznej dla studentów i początkujących specjalistów (diagnostyki psychiatrycznej i seksuologicznej, psychoedukacji).

Zainteresowania kliniczne: zaburzenia nastroju, problemy mniejszościowych grup seksualnych i płciowych, psychoterapia.


Lek. Mateusz Pliczko – asystent

Lek. Stanisław Żołądek – asystent 

Wielkość fontu
Kontrast