Klinika Psychiatrii Dorosłych

Dominika Dudek

Tytuły i specjalizacje: Prof. dr hab. n. med., profesor zwyczajny UJ, specjalista psychiatra

Stanowisko/Funkcje: Kierownik Katedry Psychiatrii i Kliniki Psychiatrii Dorosłych UJ CM, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Redaktor Naczelny czasopisma Psychiatria Polska, przewodnicząca Komitetu Redakcyjno-Wydawniczego PTP, członek Rady Dyscypliny Nauki medyczne, członek Krakowskiej Rady Zdrowia Psychicznego, członek Stałej Komisji Wydziałowej ds. Nauczania, przewodnicząca Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w dziedzinie Psychiatrii.

Zainteresowania kliniczne i badawcze: zaburzenia depresyjne nawracające, choroba afektywna dwubiegunowa, stany lekooporne w psychiatrii, zaburzenia psychiczne u pacjentów ze schorzeniami somatycznymi, zaburzenia psychiczne związane z ciążą i porodem.  

Inne: organizator corocznej Konferencji z cyklu Farmakoterapia, Psychoterapia i Rehabilitacja Zaburzeń Afektywnych. Autor i współautor kilkuset publikacji naukowych, redaktor i współautor książek o tematyce psychiatrycznej, zwłaszcza poświęconej zaburzeniom afektywnym. Organizator i moderator cyklu comiesięcznych spotkań o charakterze społecznym i popularno-naukowym „Rozmowy o Człowieku” (we współpracy z PAU). Kierownik projektu: Podnoszenie Kompetencji Lekarskich (POKOLEnia) – interdyscyplinarna i holistyczna opieka nad pacjentem geriatrycznym z problemami psychicznymi, reumatologicznymi oraz w opiece okołozabiegowej (2018-2021).


Lek. Adrian Chrobak – asystent

Dr Katarzyna Cyranka – asystent z dr

Lek. Andrzej Juryk – asystent

Dr Wojciech Rachel – adiunkt

Lek. Michał Skalski – asystent

Dr Krzysztof Styczeń – asystent z dr 

Dr Andrzej Wasieczko – starszy wykładowca z dr