Pracownia Psychologii i Psychoterapii Systemowej

Barbara Józefik

Tytuły i specjalizacje:  prof. dr hab., specjalistka psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psychoterapeutka European Association for Psychotherapy.

Stanowisko/Funkcje: profesor UJ, kieruje Pracownią Psychologii i Psychoterapii Systemowej Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM oraz Ambulatorium Terapii Rodzin Zespołu Leczenia Środowiskowego Oddziału Klinicznego Psychiatrii  Dorosłych Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Kierowniczka szkolenia specjalistycznego w zakresie systemowej terapii rodzin. Współautorka i kierowniczka szkolenia całościowego przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty prowadzonego w ramach Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii im. J.J. Haubenstocków i Fundacji Kontekst na rzecz Rozwoju  Psychoterapii i Terapii Rodzin  Członkini Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP.

Zainteresowania badawcze i dydaktyczne:  proces psychoterapii i terapii rodzin, skuteczność terapii rodzin, zastosowanie metod ilościowych i jakościowych w badaniu zjawisk zachodzących w procesie terapii rodzin, problematyka kulturowa, rodzinna i indywidualna zaburzeń odżywiania, problematyka płci kulturowej, kulturowe i rodzinne konteksty konstruowania tożsamości indywidualnej i narodowej.

Zainteresowania kliniczne: systemowa psychoterapia rodzin z identyfikowanym pacjentem młodzieżowym, leczenie zaburzeń odżywiania u młodzieży, podejście narracyjne w leczeniu anoreksji psychicznej.


Dr hab. n. hum. Bernadetta Janusz – adiunkt

Lek. Feliks Matusiak – asystent 

Lek. Bartłomiej Taurogiński – asystent 

Mgr Aleksandra Tomasiewicz – asystent