Pracownia Seksuologii

 Obszar zainteresowań badawczych i dydaktycznych zespołu Pracowni

  • Zdrowie psychiczne i seksualne osób LGBT/GSD
  • Promowanie wiedzy na temat tej populacji i właściwych postaw wśród profesjonalistów i w społeczeństwie do tej grupy osób
  • Prowadzenie zajęć fakultatywnych z seksuologii dla studentów medycyny – Fakultet Seksuologia
  • Prowadzenie zajęć fakultatywnych z mniejszości seksualnych i płciowych dla studentów medycyny – Fakultet Mniejszości Seksualne i Płciowe
  • Studenckie Koło Naukowe – SKN Seksuologii