Aktualności


Forum “Psychological Trauma of War”, Warsaw, September, 12, 2022

The organizing committee of the First International Scientific and Methodological Forum “Psychological Trauma ofWar” certifies its respect to you and invites the Medycyna Praktyczna to participate in the event as a media partner. Partners of the event: Red Cross Society of Ukraine, UNICEF, Ministere De L’interieur, Federation Global Initiative In Psychiatry, Israeli Medical in Ukraine, YEDNAI, Publishing House “Samit-Knyha” and others. Meet the […]

INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR ANALYTICAL PSYCHOLOGY Certificate  of Membership IS  HEREBY GRANTED TO Katarzyna Cyranka Jungian Analyst

INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR ANALYTICAL PSYCHOLOGY As Jungian Analyst and Individual Member of the JAAP the following qualifications have been documented for Katarzyna Cyranka -A minimum of3 years with at least 240 hours of personal analysis with an analyst who is member of the IAAP. -A minimum of 100 hours of supervision with one or more analysts who are members of the […]

Dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała, Profesor Uczelni

Minister Zdrowia powołał Panią Profesor Barbarę Bętkowską-Korpała na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie psychoterapii uzależnień na okres 5 lat. Pani Profesor jest obecnie Kierownikiem Zakładu Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii oraz Kierownikiem Zakładu Psychologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Prezes Rady Ministrów uhonorował wybitnych naukowców i artystów. W gronie nagrodzonych za rozprawy doktorskie i habilitacyjne za rok 2020 znalazł się dr n. med. Adrian Chrobak, którego wyróżniono za dysertację “Zaburzenia funkcji motorycznych w chorobie afektywnej dwubiegunowej”. To dowód uznania dla wiedzy, kompetencji i profesjonalizmu naukowca.

Graduation Day 2022

W maju 2022 w Auli Collegium Novum miało miejsce uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów na kierunku lekarskim w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM. Dzień ten był również okazją do złożenia podziękowań kadrze akademickiej, wśród wyróżnionych przez absolwentów wykładowców znalazł się dr med. Krzysztof Styczeń.