Sympozjum “Antoni Kępiński” – w 50-lecie śmierci”

Sympozjum poświęcone było Profesorowi Antoniemu Kępińskiemu – wybitnemu przedstawicielowi polskiej psychiatrii – w 50-lecie śmierci i odbyło się w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa 10 października 2022r.

„Chorował na szpiczaka i… na dobroć” tak go wspominano.

Przeżył obóz koncentracyjny, dlatego wiedział, jak pomóc osobom po obozowej traumie. Leczył nie tylko w szpitalu, chorzy przychodzili do niego do domu, czekali na klatce schodowej. Gdy nie mieli za co wykupić recepty, zdarzało się, że dawał im pieniądze.

„Chory na dobroć” – tak mówił  o prof. Antonim Kępińskim profesor Artur Jurczyszyn, wybitny hematolog, który leczy chorych na szpiczaka. 

Wszystkim, którzy brali udział w sympozjum i byli z nami podczas tak ważnego spotkania organizowanego przez:

prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek – Katedra Psychiatrii UJ CM 
prof. dr hab. n. med. Artur Jurczyszyn – Ośrodek Leczenia Dyskrazji Plazmocytowych Kliniki Hematologii UJ CM 
prof. dr hab. n. hum. Ryszard Gryglewski – Katedra Historii Medycyny UJ C

 bardzo dziękujemy za przybycie, a nieobecnym przesyłamy w załączeniu zdjęcia. 


Powrót