Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Prezes Rady Ministrów uhonorował wybitnych naukowców i artystów. W gronie nagrodzonych za rozprawy doktorskie i habilitacyjne za rok 2020 znalazł się dr n. med. Adrian Chrobak, którego wyróżniono za dysertację „Zaburzenia funkcji motorycznych w chorobie afektywnej dwubiegunowej”. To dowód uznania dla wiedzy, kompetencji i profesjonalizmu naukowca.


Powrót