Dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała, Profesor Uczelni

Minister Zdrowia powołał Panią Profesor Barbarę Bętkowską-Korpała na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie psychoterapii uzależnień na okres 5 lat.

Pani Profesor jest obecnie Kierownikiem Zakładu Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii oraz Kierownikiem Zakładu Psychologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.


Powrót